Разработване на набор от неформални упражнения, насочени към преодоляване на стереотипи и предразсъдъци на балканско ниво – уъркшопове, симулации, ролеви игри, дискусии и др