Partneri na projektu

Centar za obrazovne inicijative (CEI) je nevladino, neprofitno udruženje koje ima za cilj da unapredi inovativne obrazovne inicijative i olakša obrazovne reforme u bugarskom obrazovnom sistemu. Osnovni ciljevi organizacije su podsticanje saradnje u oblasti obrazovanja na lokalnom, regionalnom i evropskom nivou, primena novih nastavnih metoda, uglavnom zasnovanih na IKT, i unapređenje saradnje između javnih institucija, obrazovnih i naučnih organizacija. i NVO na svim nivoima putem profesionalnih mreža i platformi.

Ekspertiza CEI obuhvata sledeće sfere:

1. Obuka nastavnika;

2. E-learning obrazovanje;

3. Promovisanje inovativnih praksi;

4. Informativne kampanje;

5. Organizacija konferencija, seminara i radionica;

6. Organizovanje javnih rasprava i debata;

7. Istraživanje i terenski rad.

Centar za obrazovne inicijative je 2010. godine osnovao Trening centar, čiji je osnovni cilj obučavanje nastavnika, direktora škola, univerzitetskih profesora i stručnjaka u obrazovanju za veštine e-učenja i digitalne kompetencije. Centar za obuku pruža razne metodološke kurseve za nastavu zasnovanu na IKT, prakse procene zasnovane na IKT, itd, zasnovane na otvorenim obrazovnim resursima kao što je MOODLE. Do sada je obučeno preko 4000 nastavnika srednjih škola iz više od 150 škola širom zemlje. Više od 40 univerzitetskih profesora diplomiralo je posebne programe razvijene za Fakultet slavistike i Istorijski fakultet Sofijskog univerziteta „Sv. Kliment Ohridski”.


Asociatia “Tinerii 3D” (Asocijacija 3D mladih) je nevladina organizacija iz Krajove, Rumunija koja postoji kao neformalna grupa od 2007. godine, registrovana kao NVO u januaru 2013. Mi smo grupa mladih ljudi koja se bori za poštovanje prava mladih u zajednici, za socijalnu integraciju i podršku mladima koji pripadaju ugroženim društvenim grupama, kao i za razvoj zdravog načina života u 3 Pravca: obrazovanje duha, kultura za dušu i sport za telo. Među našim ciljevima možete pronaći promociju volonterskog rada, opšteg stvaralaštva, rodne ravnopravnosti i ne-rasizma, istraživanja nacionalne kulture i kultura drugih zemalja, organizovanja sportskih takmičenja i na kraju, ali ne manje važno, promociju principa Evropske unije i evropskog državljanstva.


EGECED (Institut za obrazovne i omladinske studije) je neprofitno udruženje koje su osnovali profesionalci iz oblasti obrazovanja (nastavnici, treneri, akademici, menadžeri i supervizori). Članovi EGECED-a su deo mreže škola koje obuhvataju opšte, stručno i specijalno obrazovanje. To je mreža škola. EGECED ima širok domet do lokalnih škola za specijalno obrazovanje na osnovnom i srednjem nivou, kao i saradnju sa univerzitetima. Ciljevi EGECED-a su da okupi profesionalce koji rade u oblasti obrazovanja da doprinesu poboljšanju kvaliteta obrazovanja i da uvedu savremene aplikacije u obrazovni sistem i mlade, da doprinesu razvoju održive razmene između obrazovnih stručnjaka u Turskoj i Evropi, da podrži interkulturalnu dimenziju za prosvetne radnike i mlade. EGECED ima 60 članova i 300 volontera (nastavnika, direktora škola, inspektora, učenika srednjih škola i studenata fakulteta).


EPuS-Leskovac je nestranačka, neprofitna i nevladina organizacija koja deluje u društvenoj sferi Srbije od 24.07.2001. Članove organizacije okuplja zajednička vizija zasnovana na individualnosti, ličnoj slobodi, proaktivnosti, inovativnosti i reciprocitetu, kao temeljnim vrednostima na kojima formiraju društvo u kome su životni izgledi bilo koga što je moguće veći. Ključni izazovi na koje članovi Udruženja daju odgovor su: 1. Osloboditi potencijal pojedinca u uslovima sistemske tranzicije. 2. Izgraditi globalno konkurentno lokalno okruženje. 3. Izgraditi lokalne kapacitete koji pružaju prednosti pristupnih pregovora i članstva zemlje u EU. Misija udruženja je da pruži najbolju podršku društvenim akterima u oslobađanju, promociji i realizaciji razvojnog potencijala pojedinca na lokalnom nivou. Organizacija je usmerena ka zadovoljavanju potrebe za slobodom, kompetencijom, povezanošću i zabavom. Organizacija stvara vrednost za svoje korisnike razvijanjem i realizacijom skupa: a) primarnih aktivnosti – dizajn usluga, upravljanje znanjem, upravljanje isporukom, evaluacija i diseminacija i klastering; i b) pomoćne delatnosti – infrastruktura, ljudski resursi, informisanje i projektovanje.


INNOVA LAB je nevladina, neprofitna omladinska organizacija, aktivno uključena u razvoj i implementaciju projekata u lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj sferi neformalnog obrazovanja koji direktno ima za cilj lični i profesionalni razvoj mladih.

Imamo širok spektar volontera, koji su uglavnom studenti Univerziteta Sv. Kliment Ohridski, Bitolj, R. N. Makedonija (Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet biotehničkih nauka i Fakultet informaciono-komunikacionih tehnologija), uzrasta od 18 do 30 godina, ali radimo i sa srednjoškolcima, kao i sa predstavnicima različitih etničkih zajednica. Misija Centra je povećanje mogućnosti zapošljavanja mladih, kreiranje inovativnih obrazovnih i razvojnih inicijativa i podsticanje kreativnog delovanja. Pomaže u razvoju znanja organizovanjem radionica i obuka za sticanje stručnih veština i postizanje ličnog razvoja, ali takođe uključuje mlade ljude sa manje mogućnosti kao što su ruralna omladina, mladi Romi, socijalno ugroženi mladi da učestvuju u omladinskim razmenama, iniciraju i vode inicijative mladih.

INNOVA LAB je svet u kome formalno obrazovanje dodatno prožima metode neformalnog i informalnog obrazovanja kako bi doprinelo razvoju i procesu odgovornosti mladih. Verujemo da je vizija ostvariva samo kroz osmišljavanje i implementaciju strategija namenjenih razvoju ličnih i profesionalnih sposobnosti mladih, kako u formalnom, akademskom, tako i u neformalnom okruženju. Uvek vodimo naše volontere da učestvuju u projektima koji se odnose na veliki broj tema kao što su preduzetništvo, kreativnost i inovacije, liderstvo, pitanja nezaposlenosti, umetnost i kreativnost, izgradnja tima, metode neformalnog obrazovanja, diskriminacija, medijska pismenost, govor mržnje, demokratija i mnoge druge. Pomažemo mladima u razvijanju veština planiranja, organizovanja, koordinacije i praktičnih veština rešavanja problema, timskog rada, samopouzdanja, discipline i odgovornosti. INNOVA LAB promoviše razvoj omladinskog preduzetništva i motiviše mlade ljude posebno iz ruralnih sredina da pokrenu sopstveni biznis ili upoznaju svoje mogućnosti. INNOVA LAB takođe radi na zaštiti i razvoju ljudskih prava.

Podstičemo uključivanje mladih u diskusiju i rešavanje različitih problema u našoj zajednici i sarađujemo sa drugim sličnim udruženjima u našoj zemlji i šire. INNOVA LAB promoviše međunarodne projekte mobilnosti, kako bi mladi ljudi studirali i radili u inostranstvu, sa ciljem unapređenja profesionalnih i jezičkih veština i promovisanja veće integracije u globalno tržište rada.


Omladinski centar Epira (YC Epirus) je neprofitna organizacija koja se nalazi u Janjini, u srcu regiona Epir, Grčka. U njemu se nalaze odeljenja za neformalno obrazovanje mladih i integraciju tražilaca azila. Organizacija je međunarodno sertifikovana za usluge podrške za poboljšanje života građana i poboljšanje opštih uslova života od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju i dobila je sertifikat kao pružalac usluga primarne socijalne zaštite neprofitnog karaktera od Ministarstva za radna i socijalna pitanja.

Centar za mlade u Kaplani 10, Janjina, otvoren je za javnost tokom svake studijske godine. Centar je otvoren prostor za sve mlade odrasle koji traže neformalno obrazovanje, lokalne i međunarodne mogućnosti. YC Epirus nudi aktivnosti vezane za volonterizam, neformalno obrazovanje, socijalnu inkluziju i kulturnu svest. Naš internacionalni tim udružen od volontera i omladinskih radnika realizuje različite kurseve i radionice, informativne i kulturne događaje za mlade i mlade; svi su dobrodošli da se pridruže našem timu i podele svoje ideje!

YC Epirus takođe organizuje i učestvuje u međunarodnim obrazovnim projektima kao što su razmene mladih, kursevi obuka, seminari, kao i volonterski, istraživački i projekti izgradnje kapaciteta u okviru programa Erazmus+ i European Solidarity Corps. Pored toga, mesto je domaćin Informacionog centra Europe Direct gde regionalno društvo može dobiti informacije u vezi sa mogućnostima EU, grantovima, pravima građana itd.

Odeljenje za integraciju tražilaca azila YC Epir upravlja lokalnim i regionalnim projektima koji pružaju smeštaj, integraciju, zdravstvenu zaštitu, obrazovnu i drugu podršku tražiocima azila u regionu Epir. Ovo odeljenje radi u ulici Mesologiou 29, Kaplani 10 i Aspraggeli Ioannina.