О пројекту

Balkansko poluostrvo je područje koje karakteriše posebna dinamika međususedskih odnosa. Različite etničke i verske grupe često koegzistiraju na relativno malom prostoru. Dele zajedničke tradicije, istoriju, kuhinju, folklor, pa čak i svakodnevne probleme domaće prirode. Nažalost, ova ista populacija je u više navrata postala predmet politika koje podstiču ekstremnu mržnju i tolerišu nasilje i nejedinstvo, koje su služile različitim političkim interesima.

Земље на Балкану имају дугу историју фрагментације и њене нације су често обележене предрасудама и стереотипима који се такође могу дефинисати као генерализације о припадницима одређене друштвене групе као резултат природне когнитивне редукције. Такво етикетирање је уобичајено јер док другима (а самим тим и себи) приписујемо различите особине личности, и други чине исто за нас. Групни идентитет је увек дефинисан односом према другим групама или групним идентитетима; група која угрожава нас, наше интересе или чак наш опстанак. Остали – често мањине у друштву – су „другачији, неприлагођени, привилеговани“ и, уопштено говорећи, перципирани су као уљези (ако не чак и освајачи) у односу на већинско становништво. У кризним временима, они – својим јединим постојањем – могу чак бити приказани као претња.

Стога је један од задатака овог пројекта, најпре, да покуша да открије разлоге за појаву стереотипа на Балкану, њихове карактеристике, када су настали, да ли постоје данас. Да је важно разумети околности које су довеле до развоја стереотипа како би се спречили могући будући сукоби и погоршање односа између различитих етничких група на Балкану. То се може постићи само активним укључивањем младих у овај процес јер је то генерација која ће одредити какав ће бити живот сутра. То ће се постићи развојем сета инструмената који ће повећати њихово знање о теми пројекта, њихов грађански активизам, њихову толеранцију, подизање њихове свести о аспектима конфликта, превазилажење стереотипа и унапређење међусобног разумевања.

Пројекат се фокусира на младе људе рођене и одрасле у претходном периоду између две епохе – проласка подела, диференцијације и клевете суседа и доласка – заједничких европских вредности толеранције, поштовања, слободе и поштовања човека. Стога је у овом кључу са историјског и културног становишта, када се балканске земље налазе „ближе“ од било које политичке, стратешке, економске и друге природе, веома је важно да се придружи трајним темељима будућег мира и новог контексту на Балкану.


Rezultati projekta

Istraživanje: Slika drugog

Sprovođenje aktivnosti realizovaće se u vidu studije glavnih problematičnih oblasti koje dovode do mržnje i podela između zemalja učesnica, kao i skiciranja mitologija koje veličaju svoje i ocrnjuju strano, čime se pokreću ciljevi „razbijanja“ i njihovo prevazilaženje, kroz:

  • Desktop analizu nastavnih planova i programa udžbenika istorije;
  • Upitnik, grupne intervjue i radionice u školama i među omladinskim grupama, usmerenih na razumevanje percepcija mladih ljudi koji žive u zemljama Balkana o Balkanu i EU.

Priručnik za omladinske radnike

Implementacija aktivnosti će se realizovati kroz:

  • Izrada vodiča za omladinske radnike, u kojim slučajevima i kada koristiti razvijene vežbe.
  • Izrada seta neformalnih vežbi usmerenih na prevazilaženje stereotipa i predrasuda na balkanskom nivou – radionice, simulacije, igre uloga, diskusije itd.
  • Slika BALKANA – biće kreiran set fotografija koje prikazuju različite aspekte života na Balkanu, sa uputstvima za upotrebu i polaznim osnovama za diskusiju za svaku.
  • „Video snimci BezSukoba“. Kreiraće se video sadržaj koji ima za cilj promovisanje dijaloga između zemalja u cilju promovisanja mira kao osnovne vrednosti, obraćajući pažnju na ono što nas spaja – zajednička tradicija, kultura, folklor, običaji itd.