Proje Ortakları

 Center for Educational Initiatives (CEI), yenilikçi eğitim girişimlerini geliştirmeyi ve Bulgar eğitim sisteminde eğitim reformlarını kolaylaştırmayı amaçlayan, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Kuruluşun ana hedefleri, yerel, bölgesel ve Avrupa düzeyinde eğitim alanında işbirliğini teşvik etmek, özellikle BİT’e dayalı yeni öğretim yöntemlerini uygulamak ve profesyonel ağlar ve platformlar aracılığıyla kamu kurumları, eğitim ve bilim kuruluşları ve STK’lar arasında her düzeyde işbirliğini geliştirmektir.

CEI’nin uzmanlıkları aşağıdaki alanları kapsamaktadır:

1. Öğretmenlerin eğitimi;

2. E-öğrenme eğitimi;

3. Yenilikçi uygulamaların teşvik edilmesi;

4. Bilgilendirme kampanyaları;

5. Konferanslar, seminerler ve atölye çalışmalarının düzenlenmesi;

6. Kamusal tartışmalar ve münazaraların düzenlenmesi;

7. Araştırma ve saha çalışması.

2010 yılında CEI, temel amacı öğretmenleri, okul müdürlerini, üniversite profesörlerini ve eğitim uzmanlarını e-öğrenme becerileri ve dijital yetkinlikler konusunda eğitmek olan bir Eğitim merkezi kurmuştur. Eğitim merkezi, MOODLE gibi açık eğitim kaynaklarına dayalı olarak BİT tabanlı öğretim, BİT tabanlı değerlendirme uygulamaları vb. için çeşitli metodolojik kurslar sunmaktadır. Bugüne kadar ülke genelinde 150’den fazla okuldan 4000’in üzerinde ortaokul öğretmenine eğitim verilmiştir. 40’tan fazla üniversite profesörü, Sofya Üniversitesi “Aziz Kliment Ohridski” Slav Çalışmaları Fakültesi ve Tarih Fakültesi için geliştirilen özel programlardan mezun olmuştur.


Asociația “Tinerii 3D” (3D Gençler Derneği) Romanya’nın Craiova kentinde 2007 yılından bu yana gayri resmi bir grup olarak faaliyet gösteren ve Ocak 2013’te STK olarak tescil edilen bir sivil toplum kuruluşudur. Bizler, toplumdaki gençlerin haklarına saygı gösterilmesi, dezavantajlı sosyal gruplara mensup gençlerin sosyal entegrasyonu ve desteklenmesi ve aynı zamanda sağlıklı bir yaşam tarzının geliştirilmesi için 3D (3 Yön: zihin eğitimi, ruh için kültür ve beden için spor ) aracılığıyla harekete geçen bir grup genciz. Hedeflerimiz arasında gönüllülük çalışmalarının, genel yaratıcılığın, cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve önyargıların kaldırılması, ulusal ve diğer ülke kültürlerinin keşfedilmesi, spor müsabakalarının düzenlenmesi ve son olarak Avrupa Birliği ve Avrupa vatandaşlığı ilkelerinin teşvik edilmesi yer almaktadır.


EGECED (Eğitim ve Gençlik Çalışmaları Enstitüsü), eğitim alanındaki profesyoneller (öğretmenler, eğitmenler, akademisyenler, yöneticiler ve denetçiler) tarafından kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir dernektir. EGECED üyeleri, genel, mesleki ve özel eğitim okullarını içeren bir okul ağının parçasıdır. EGECED’in ilk ve ortaöğretim düzeyindeki özel eğitim yerel okullarına geniş bir erişimi ve ayrıca üniversitelerle işbirliği vardır. EGECED’in amaçları, eğitim alanında çalışan profesyonelleri bir araya getirerek eğitim kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak ve modern uygulamaları eğitim sistemine ve gençliğe tanıtmak, Türkiye ve Avrupa’daki eğitim profesyonelleri arasında sürdürülebilir değişimin geliştirilmesine katkıda bulunmak, eğitimciler ve gençler için kültürlerarası boyutu desteklemektir. Egeced’in 60 üyesi ve 300 gönüllüsü (öğretmenler, okul müdürleri, müfettişler, lise ve üniversite öğrencileri) bulunmaktadır.


EMinS-Leskovac, 24.07.2001 tarihinden itibaren Sırbistan’da faaliyet gösteren, partizan olmayan, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Kuruluş üyeleri, temel değerler olarak bireysellik, kişisel özgürlük, proaktivite, yenilikçilik ve karşılıklılığa dayalı ortak bir vizyon etrafında bir araya gelerek, herkesin yaşam beklentilerinin mümkün olduğunca geniş olduğu bir toplum oluşturmak vizyonuna sahiptir. Dernek üyelerinin çözüm aradığı temel sorun alanları şunlardır: 1. Geçiş dönemlerinde bireyin potansiyelini serbest bırakmak. 2. Küresel olarak rekabetçi bir yerel çevre inşa etmek. 3. Katılım müzakerelerinin ve ülkenin AB üyeliğinin faydalarını sağlayacak yerel kapasiteler inşa etmek. Derneğin misyonu, yerel düzeyde bireyin gelişim potansiyelinin özgürleştirilmesi, teşvik edilmesi ve gerçekleştirilmesinde sosyal aktörlere en iyi desteği sağlamaktır. Kuruluş, özgürlük, yetkinlik, bağlantı ve eğlence ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Kuruluş, aşağıdakileri geliştirerek ve gerçekleştirerek kullanıcıları için değer yaratır: a) birincil faaliyetler – hizmet tasarımı, bilgi yönetimi, dağıtım yönetimi, değerlendirme ve yaygınlaştırma ve kümelenme; ve b) yardımcı faaliyetler – altyapı, insan kaynakları, bilgi ve tasarım.


 INNOVA LAB, doğrudan gençlerin kişisel ve mesleki gelişimini amaçlayan yerel, ulusal ve uluslararası yaygın eğitim alanında proje geliştirme ve uygulama faaliyetlerinde aktif olarak yer alan, kar amacı gütmeyen bir gençlik kuruluşudur.

Geniş bir gönüllü yelpazesine sahibiz; bunların başlıcaları 18-30 yaş arası Manastır, Makedonya Aziz Kliment Ohridski Üniversitesi (Ekonomi Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Biyoteknik Bilimler Fakültesi ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Fakültesi) öğrencileri olmakla birlikte, lise öğrencileri ve farklı etnik toplulukların temsilcileriyle de çalışıyoruz. Merkezin misyonu, gençler için istihdam olanaklarını artırmak, yenilikçi eğitim ve gelişim girişimleri yaratmak ve yaratıcı eylemi teşvik etmektir. Mesleki becerilerin kazanılması ve kişisel gelişimin sağlanması için atölye çalışmaları ve eğitimler düzenleyerek bilginin geliştirilmesine yardımcı olur, aynı zamanda kırsal kesimdeki gençler, Roman gençler, sosyal açıdan dezavantajlı gençler gibi daha az fırsata sahip gençleri gençlik değişimlerine katılmaya ve gençlik girişimleri başlatmaya ve yürütmeye dahil eder.

INNOVA LAB, gençlerin gelişim ve hesap verebilirlik süreçlerine katkıda bulunmak için örgün eğitimin yaygın ve informel eğitim yöntemleriyle de kaynaştığı bir dünyadır. Bu vizyona ancak gençlerin kişisel ve mesleki yeteneklerini akademik bir ortamda hem örgün hem de yaygın bir ortamda geliştirmeye yönelik stratejilerin tasarlanması ve uygulanması yoluyla ulaşılabileceğine inanıyoruz. Gönüllülerimizi her zaman girişimcilik, yaratıcılık ve yenilikçilik, liderlik, işsizlik sorunları, sanat ve yaratıcılık, ekip oluşturma, yaygın eğitim yöntemleri, ayrımcılık, medya okuryazarlığı, nefret söylemi, demokrasi ve diğerleri gibi çok çeşitli konularla ilgili projelerde yer almaya yönlendiriyoruz. Gençlerin planlama, organizasyon, koordinasyon ve pratik problem çözme becerileri, takım çalışması, özgüven, disiplin ve sorumluluk gibi becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. INNOVA LAB, genç girişimciliğinin geliştirilmesini teşvik etmekte ve özellikle kırsal kesimlerden gençleri kendi işlerini kurmaları ya da kendi olanakları hakkında bilgi edinmeleri için motive etmektedir. INNOVA LAB aynı zamanda insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için de çalışmaktadır.

Gençlerin toplumumuzdaki çeşitli sorunları tartışmaya ve çözmeye dahil olmalarını teşvik ediyor ve ülkemizdeki ve daha geniş ölçekteki diğer benzer derneklerle işbirliği yapıyoruz. INNOVA LAB, gençlerin mesleki ve dil becerilerini geliştirmek ve küresel iş piyasasına daha fazla entegrasyonu teşvik etmek amacıyla yurtdışında eğitim görmeleri ve çalışmaları için uluslararası hareketlilik projelerini teşvik etmektedir.


 Epirus Gençlik Merkezi (YC Epirus), Yunanistan’ın Epirus bölgesinin kalbinde, Yanya’da bulunan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Genç yetişkin yaygın eğitim ve sığınmacı entegrasyonu konularında çalışmalar yapmaktadır. Kuruluş, Uluslararası Standardizasyon Örgütü tarafından Vatandaşların Yaşamlarının İyileştirilmesi ve Genel Yaşam Koşullarının Yükseltilmesi için Destek Hizmetleri konusunda uluslararası sertifikaya sahiptir ve Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı’ndan kar amacı gütmeyen nitelikte Temel Sosyal Bakım hizmetleri sağlayıcısı olarak sertifika almıştır.

Kaplani 10, Yanya’da bulunan genç yetişkin merkezi her eğitim yılı boyunca halka açıktır. Merkez, yaygın eğitim, yerel ve uluslararası fırsatlar arayan tüm genç yetişkinler için açık bir alandır. YC Epirus gönüllülük, yaygın eğitim, sosyal içerme ve kültürel farkındalık ile ilgili faaliyetler sunmaktadır. Gönüllüler ve gençlik çalışanlarından oluşan uluslararası ekibimiz, gençler ve genç yetişkinler için çeşitli kurslar ve atölye çalışmaları, bilgilendirici ve kültürel etkinlikler uygulamaktadır; herkes ekibimize katılabilir ve fikirlerini paylaşabilir!

YC Epirus, gençlik değişimleri, eğitim kursları, seminerler gibi uluslararası eğitim projelerinin yanı sıra Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Birliği programları kapsamında gönüllülük, araştırma ve kapasite geliştirme projeleri de düzenlemekte ve bunlara katılmaktadır. Ayrıca bölge toplumunun AB fırsatları, hibeler, vatandaş hakları vb. konularda bilgi alabileceği Europe Direct Bilgi Merkezi’ne de ev sahipliği yapmaktadır.

YC Epirus sığınmacı entegrasyon departmanı, Epirus bölgesindeki sığınmacılara barınma, entegrasyon, sağlık, eğitim ve diğer konularda destek sağlayan yerel ve bölgesel projeler yürütmektedir. Bu departman Mesologiou 29, Kaplani 10 ve Aspraggeli Ioannina’da faaliyet göstermektedir.