Σχετικα με το εργο

Η Βαλκανική Χερσόνησος είναι μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από μια ιδιαίτερη δυναμική των γειτονικών σχέσεων. Διαφορετικές εθνότητες και θρησκευτικές ομάδες συχνά συνυπάρχουν σε μια σχετικά μικρή περιοχή.

Μοιράζονται κοινές παραδόσεις, ιστορία, κουζίνα, λαογραφία, ακόμη και καθημερινά προβλήματα οικιακής φύσης. Δυστυχώς, ο ίδιος αυτός πληθυσμός έχει επανειλημμένα γίνει αντικείμενο πολιτικών που υποκινούν το ακραίο μίσος και ανέχονται τη βία και τη διχόνοια, οι οποίες εξυπηρετούν διαφορετικά πολιτικά συμφέροντα. Οι χώρες των Βαλκανίων έχουν μακρά ιστορία κατακερματισμού και τα έθνη τους συχνά χαρακτηρίζονται από προκαταλήψεις και στερεότυπα που μπορούν επίσης να οριστούν ως γενικεύσεις για τα μέλη μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας ως αποτέλεσμα της φυσικής γνωστικής μείωσης. Τέτοιου είδους χαρακτηρισμοί είναι συνηθισμένοι επειδή καθώς αποδίδουμε διάφορα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας στους άλλους (και κατά συνέπεια στον εαυτό μας), οι άλλοι κάνουν το ίδιο και για εμάς. Η ομαδική ταυτότητα ορίζεται πάντα από τη σχέση με άλλες ομάδες ή διαφορετικές ομαδικές ταυτότητες- μια ομάδα που απειλεί εμάς, τα συμφέροντά μας ή ακόμη και την επιβίωσή μας. Οι άλλοι -συχνά μειονότητες στην κοινωνία- είναι “διαφορετικοί, μη προσαρμοσμένοι, προνομιούχοι” και, σε γενικές γραμμές, γίνονται αντιληπτοί ως εισβολείς (αν όχι εισβολείς) σε σχέση με την πλειοψηφία του πληθυσμού. Σε περιόδους κρίσης, μπορεί – και μόνο λόγω της ύπαρξής τους – να παρουσιάζονται ακόμη και ως απειλή.

Ως εκ τούτου, ένα από τους σκοπούς αυτού του έργου είναι, πρώτον, να προσπαθήσει να ανακαλύψει τους λόγους για την εμφάνιση των στερεοτύπων στα Βαλκάνια, τα χαρακτηριστικά τους, πότε εμφανίστηκαν και αν υπάρχουν σήμερα. Ότι είναι σημαντικό να κατανοηθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στην ανάπτυξη στερεοτύπων, ώστε να αποφευχθούν πιθανές μελλοντικές συγκρούσεις και επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων εθνικοτήτων στα Βαλκάνια. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ενεργό συμμετοχή των νέων σε αυτή τη διαδικασία, διότι αυτή είναι η γενιά που θα καθορίσει πώς θα είναι η ζωή αύριο. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης ενός συνόλου εργαλείων που θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με το θέμα του έργου, την ενεργοποίηση των πολιτών, την ανεκτικότητά τους, την ευαισθητοποίησή τους για τις πτυχές των συγκρούσεων, την υπέρβαση των στερεοτύπων και τη βελτίωση της αλληλοκατανόησης.

Το έργο επικεντρώνεται στους νέους που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην προηγούμενη περίοδο μεταξύ των δύο εποχών – του περάσματος της διαίρεσης, της διαφοροποίησης και του διασυρμού του γείτονα και του ερχομού – των από κοινού ευρωπαϊκών αξιών της ανεκτικότητας, του σεβασμού, της ελευθερίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, σε αυτό το κομβικό σημείο από ιστορική και πολιτιστική άποψη, όταν οι βαλκανικές χώρες βρίσκονται “πιο κοντά” από κάθε πολιτική, στρατηγική, οικονομική και άλλη φύση, είναι πολύ σημαντικό να ενταχθούν τα μόνιμα θεμέλια της μελλοντικής ειρήνης και του νέου πλαισίου στα Βαλκάνια.


Αποτελέσματα έργου

Έρευνα: Η εικόνα του άλλου

Η υλοποίηση της δραστηριότητας θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή μελέτης των κύριων προβληματικών περιοχών που οδηγούν στο μίσος και τη διαίρεση μεταξύ των συμμετεχόντων χωρών, καθώς και με τη σκιαγράφηση των μύθων που δοξάζουν τη δική τους και δυσφημούν την ξένη, ξεκινώντας έτσι τους στόχους του “σπασίματος” και της υπέρβασής τους, μέσω:

  • Επιτραπέζια ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών των σχολικών βιβλίων ιστορίας
  • Ερωτηματολόγιο, ομαδικές συνεντεύξεις και εργαστήρια σε σχολεία και ομάδες νέων, με στόχο την κατανόηση των αντιλήψεων των νέων που ζουν στις βαλκανικές χώρες σχετικά με τα Βαλκάνια και την ΕΕ.

Εργαλειοθήκη για τους σύμβουλους νέωνuth Workers

Η υλοποίηση της δραστηριότητας θα πραγματοποιηθεί μέσω:

  • Δημιουργία ενός οδηγού για τους σύμβουλους νέων, σε ποιες περιπτώσεις και πότε να χρησιμοποιούν τις ασκήσεις που αναπτύχθηκαν.
  • Ανάπτυξη μιας σειράς άτυπων ασκήσεων με στόχο την υπέρβαση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων σε βαλκανικό επίπεδο – εργαστήρια, προσομοιώσεις, παιχνίδια ρόλων, συζητήσεις κ.λπ.
  • Η εικόνα των ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ – θα δημιουργηθεί ένα σύνολο φωτογραφιών που θα δείχνουν διάφορες πτυχές της ζωής στα Βαλκάνια, με οδηγίες χρήσης και σημεία εκκίνησης για συζήτηση που θα αναπτυχθούν για κάθε μία.
  • “NoConflict Videos”. Θα δημιουργηθούν βίντεο με στόχο την προώθηση του διαλόγου μεταξύ των χωρών για την προώθηση της ειρήνης ως βασικής αξίας, δίνοντας προσοχή σε όσα μας ενώνουν – κοινές παραδόσεις, πολιτισμός, λαογραφία, έθιμα κ.λπ.